Ekologisk produktion

Vi är certifierade av HS Certifiering AB och uppfyller EU:s EG förordning 834/2007 & 889/2008 för ekologisk produktion.

I förordningarna står det

  • hur produktionen ska gå till
  • hur produkterna ska märkas
  • hur kontrollen ska ske
  • vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU.

Läs mer på HS Certifiering, Jordbruksverket eller Livsmedelsverkets hemsidor.

Ladda ner Bars Productions certifikat (pdf)