Bars Production är medlemmar i Sedex. Detta är en av världens ledande leverantörer av etiska handelstjänster och arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i globala leveranskedjor. 

Som medlem i Sedex vill vi visa att vi är engagerade i att vara en ansvarsfull verksamhet, hantera våra inköp ansvarsfullt och förbättra etiska standarder och arbetsvillkor inom leveranskedjan.

Vårt referensnummer är: ZC410817249