RSPO

Vår målsättning är att all palmolja vi använder ska vara RSPO certifierad. Detta innebär att palmoljan som återfinns i råvaror vi använder i möjligaste mån är hållbart producerad och följer kriterierna för de strikta RSPO-principerna som verifieras av ackrediterade certifieringsorgan.

RSPO har utvecklat en uppsättning miljömässiga och sociala kriterier som företag måste uppfylla för att producera Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). När de tillämpas korrekt kan dessa kriterier bidra till att minimera den negativa påverkan av odling av palmolja på miljön och samhällen i palmoljeproducerande regioner.

Vi ingår i ett gruppmedlemskap som tillhör Alioth. Alioths medlemsnummer: 9-0695-14-000-00

Läs mer om RSPO eller sök efter medlemskap på deras hemsida.

Ladda ner Bars Productions RSPO Membership certificate (pdf)

RSPO – 1106312