FSSC 22000

FSSC 22000 är en internationell standard med ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenter med säkra livsmedel. Standarden är erkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative) vilket betyder att förutom att det ställs krav på att oavsiktligt uppkomna risker ska beaktas, så omfattas även beaktning av risker som uppstår till följd av medvetna handlingar i syfte att skada eller att skapa ekonomisk vinning.

Vi är certifierade av ControlCert Scandinavia AB som du kan läsa mer om på deras hemsida.

Läs mer om FSSC22000 på deras hemsida.

Ladda ner Bars Productions Certifikat FSSC 22000 (pdf)