UTZ

Vid odling av kaffe, te och kakao finns risk för oskäliga arbetsvillkor. UTZ är en ideell organisation och en märkning med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar produktion som innebär bättre jordbruksmetoder, arbetsvillkor och att ta hand om naturen.

Vår UTZ-licens ger oss möjlighet att producera UTZ märkta produkter.

Läs mer om UTZ på deras hemsida.